Gần 2.500 người được đo loãng xương miễn phí

Nhiều người cao tuổi được tư vấn chăm sóc sức khỏe vào cuối tuần qua, tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bến Tre, Cà Mau.