TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN HƯƠNG SƠN

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BỘ Y TẾ: 19009095
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH: 0965.341.616
TTYT HƯƠNG SƠN: 0965.151.616
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: 0948.758.789

TẤT CẢ VÌ SỨC KHỎE CỦA NHÂN DÂN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2024

04/01/2024 21:13:18

Chiều ngày 04/01/2024 TTTY huyện Hương Sơn tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024. Về dự Hội nghị ở Sở Y tế có đ/c Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở y tế cùng trưởng các khoa phòng. Ở huyện có đ/c Đinh Lương Hảo - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện ; đồng chí Hà Thị Huyền - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Cù Bích Thuận - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Đ/c Lê Nhật Thành - HUV, Bí thư đảng ủy, Giám đốc TT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Đ/c Nguyễn Viết Thanh - Phó giám đốc TT tóm tắt báo cáo tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024

      Trong năm 2023, BCH Đảng ủy đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận nhằm tăng cường chỉ đạo công tác khám chữa bệnh. Do đó, các chỉ tiêu về khám chữa bệnh đã đặt ra đều đạt và vượt, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, Nhân dân được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở mà không phải lên tuyến trên, giảm quá tải cho tuyến trên, giảm chi phí điều trị. Kết quả cụ thể như sau:

- Về thực hiện các chỉ tiêu khám chữa bệnh: Tổng số khám 101.272 lượt tăng 7.1% so với năm 2022, đạt 105.5% kế hoạch đã đề ra; Tổng số điều trị nội trú 17.553 lượt tăng 8.9% so với năm 2022, đạt 107.7% kế hoạch đã đề ra.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị về các chính sách, quy định về KCB BHYT, quy chế bệnh viện, quy chế chuyên môn, hướng dẫn về chẩn đoán, điều trị, quy trình kỹ thuật. Tổ chức tuyên truyền về Luật BHYT và các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác KCB BHYT, chỉ đạo tuyến xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT nhằm tăng tỷ lệ % người dân tham gia BHYT.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đã ký kết với Cơ quan BHXH huyện. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ thủ tục KCB BHYT đảm bảo đúng người, đúng thẻ; điều chỉnh chi phí bình quân một lượt KCB BHYT ngoại trú, nội trú hợp lý; chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị, nhân lực của đơn vị. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy chế bệnh viện; chỉ định các dịch vụ cận lâm sàng, thuốc đúng tình trạng, diễn biến của bệnh, đảm bảo an toàn, hợp lý và tiết kiệm.

- Tiếp tục chỉ đạo tốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB BHYT. Thực hiện chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế, đồng thời trích chuyển, liên thông dữ liệu KCB BHYT đúng quy định về thời gian tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế.

- Tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư y tế để phục vụ người bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Không lợi dụng các hoạt động như khám nhân đạo, khám tư vấn miễn phí, khám sàng lọc, các hoạt động chỉ đạo tuyến để nhằm mục đích thu dung người bệnh BHYT trái quy định pháp luật .Phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt công tác KCB BHYT, kịp thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Công tác phát triển các dịch vụ kỹ thuật được chú trọng. Tiếp tục phối hợp với BVĐK tỉnh Ninh Bình về chuyển giao kỹ thuật tại đơn vị (chuyển giao các kỹ thuật về chuyên ngành Ngoại khoa). Trong năm đã triển khai được một số dịch vụ kỹ thuật mới như: phẫu thuật nội soi lấy sỏi bể thận kết hợp bơm rửa lấy sỏi trên thận; tán sỏi nội soi bằng Laser và một số phẫu thuật hệ tiết niệu khác; các kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô (tuyến vú, tuyến giáp, đàn hồi mô gan); nội soi dạ dày - tá tràng gây mê... đồng thời trình Sở Y tế phê duyệt 218 danh mục kỹ thuật mới.

- Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong năm đã có trên 11 đề tài, sáng kiến được nghiệm thu và đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở.   
- Hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh từ xa, chỉ đạo tuyến.

- Chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã từng bước được nâng cao. Trong không để tai biến xẩy ra trong điều trị, đã tổ chức khám 69.093 lượt, trong đó số lượt khám BHYT 56.107 lượt.
- Trong năm 2023 công tác Y tế dự phòng đã được chủ động triển khai, do đó công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được bảo đảm, không để dịch bệnh lớn xẩy ra trên địa bàn, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện kịp thời, đầy đủ, có chất lượng và đạt hiệu quả cao.
* Tại Hội nghị cũng đà đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho năm 2024:

- Tổng số khám 103.400 lượt, trong đó: BHYT 99.000 lượt. Tổng số điều trị nội trú 17.720 lượt.

- Khám chữa bệnh tại tuyến xã: Tổng số lượt khám 70.000 lượt, trong đó số lượt khám BHYT 57.000 lượt.

- Phấn đấu triển khai thành công ít nhất 05 dịch kỹ thuật mới.

- Trang bị được trên 10 máy móc thiết bị y tế có giá trị lớn cấp thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

- Đơn vị đạt mức chất lượng bệnh viện năm 2024 với số điểm trung bình là 3.6 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 do Bộ Y tế ban hành.

- Tuyển dụng mới ít nhất 03 Bác sĩ, trong đó 100% Bác sĩ mới tuyển dụng được hưởng các chính sách ưu đãi của Trung tâm.

- Có trên 12 đề tài NCKH/sáng kiến cải tiến kỹ thuật được báo cáo trong đó có 10 đề tài NCKH/sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt đề tài cấp cơ sở. Phấn đấu từ có 01 NCKH/sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp tỉnh.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cân nặng <5 tuổi xuống 0,1% so với năm 2023; Giảm tỷ lệ SDDTE dưới 5 tuổi chiều cao xuống 0,2% so với năm 2023; Giảm tỉ lệ SDD trẻ dưới 2 tuổi xuống 0.1% so với năm 2023.

- Thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ do tỉnh giao. Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần; ổn định quy mô, cơ cấu dân số nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Quy mô dân số  111.500 người; giữ mức sinh thô 10,5‰; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,37%; giảm 3%  tỷ lệ sinh trên 2 so với năm 2023; tỷ số giới tính khi sinh ở mức 107 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái.

- Triển khai Tiêm chủng đầy đủ 8 loại Vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt  97%; Tiêm vắc xin Viêm gan B trong vòng 24h sau sinh đạt 98%; Tiêm phòng Uốn ván đủ liều cho phụ nữ có thai đạt 98%; tiêm vắc xin DPT4 đạt 98%.

- Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 60 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Methadone Hương Sơn, phấn đấu khởi liều mới trong năm 12 bệnh nhân.
- Bảo đảm  viên chức, người lao động được trả lương, thu nhập tăng thêm đầy đủ, kịp thời. Phấn đấu tăng các khoản thu nhập tăng thêm cho CNVC-LĐ tăng hơn so với năm 2023.
-

Bồi dưỡng đề nghị kết nạp ít nhất 15 đảng viên mới. Chính quyền chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ đạt Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

đ/c Lê Thị Thanh Thủy - TP TCKT công khai tài chính trước Hội nghị 

 

Đ/c Lê Đình Hạnh - TP TCHT thay mặt Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023

Tiếp theo Hội nghị được nghe các phát biểu tham luận của đại diện các khoa phòng.

Đặc biệt Hội nghị được lắng nghe bài phát biểu chỉ đạo của đ/c Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế

Đ/c Lê Chánh Thành - PGĐ Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Hội nghị
  • Kế tiếp phần khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.
  • Đ/c Đinh Văn Giang - Chủ tịch Công đoàn Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại trong lòng cán bộ, viên chức và người lao động tâm trạng vui vẻ, phấn chấn và nhiều động lực cho một năm mới phát triển hơn./.

 

Hùng Nguyễn - Giang Đinh

Tin tức liên quan
...
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI ...

Sáng ngày 29/3/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định tổ chức lại Trung tâm Y tế trên cơ...


...
Trung tâm y tế huyện miền núi áp...

Thường xuyên cử các y, bác sỹ đi học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo lớn trong nước cùng với...


...
Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện...

Hòa chung với không khí của toàn huyện, toàn Ngành Y tế đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ...


...
CHÀO CỜ - GIAO BAN THÁNG 3 NĂM 2024

Chiều ngày 04/3/2024 TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức buổi "Chào cờ - Giao ban" tháng 3 năm 2024. Tham dự có đồng chí Lê...


...
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG TRỌNG TỔ...

Sáng nay, TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 -...


...
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - TÍCH CỰC...

Phòng Tài chính Kế toán – TTYT Hương Sơn, chúng tôi cam kết tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải...


...
CẤP CỨU THÀNH CÔNG BỆNH NHÂN BỊ SUY...

Vào lúc 15h30 ngày 15/1/2024 bệnh nhân Phan Xuân P - 76t ở Xóm 5, xã Sơn Lĩnh vào viện được chẩn đoán suy hô hấp/co...


...
CHƯƠNG TRÌNH " TẤT ẤM MÙA ĐÔNG"

Chiều ngày 10/1/2024, UB MTTQ huyện Hương Sơn đã tổ chức trao tặng “Tất ấm mùa đông” cho các bệnh nhân là hộ nghèo,...


...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023, TRIỂN...

Chiều ngày 04/01/2024 TTTY huyện Hương Sơn tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024...


...
CHÀO CỜ - GIAO BAN THÁNG 1 NĂM 2024

Chiều ngày 02/01/2024 TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức buổi "Chào cờ - Giao ban" và chúc mừng các đồng chí có sinh nhật...  • TTYT huyện Hương Sơn
  • Tổ dân phố 2, Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 02393 875 446
  • Email: [email protected]
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: 334221
  • Số lượt truy cập hôm qua: 636
  • Đang online: 14

© 2020 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn