TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN HƯƠNG SƠN

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BỘ Y TẾ: 19009095
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH: 0965.341.616
TTYT HƯƠNG SƠN: 0965.151.616
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: 0948.758.789

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

I. Sơ đồ tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn


II. Chức năng nhiệm vụ TTYT huyện Hương Sơn

      1. Vị trí: Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế Hà Tĩnh và các đơn vị tuyến trên.
      2. Chức năng: Cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; dân số - kế hoạch hóa gia đình; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn:
      1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
      2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
     3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
    4. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh: tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo các chế độ chính sách Nhà nước quy định; tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.
    5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
   6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
   7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.
   8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.
   9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
  10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
  11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
  12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.
  13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
  14. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (có 07 nhiệm vụ theo Hướng dẫn liên ngành số 2480/HDLN-SYT-SNV ngày 29/11/2018 của Sở Y tế, Sở Nội vụ Hà Tĩnh).
  15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
  16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
  17. Hợp tác quốc tế về các lĩnh vực y tế theo quy định của Nhà nước.
  18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND huyện giao.
Điều 5. Tổ chức bộ máy của Trung tâm
   1. Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc
   2. Các phòng chức năng trực thuộc Trung tâm Y tế (05 phòng):
    - Phòng Tổ chức - Hành chính;
    - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;
    - Phòng Tài chính - Kế toán;
    - Phòng Điều dưỡng;
    - Phòng Dân số - Truyền thông.
   3. Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế (18 khoa):
    - Khoa Ngoại tổng hợp;
    - Khoa Nội tổng hợp;
    - Khoa Nhi;
    - Khoa Phụ sản;
    - Khoa Y học cổ truyền;
    - Khoa Phục hồi chức năng;
    - Khoa Truyền nhiễm;
    - Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu;
    - Khoa Xét nghiệm;
    - Khoa Liên chuyên khoa (Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng);
    - Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;
    - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
    - Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS và Y tế công cộng;
    - Khoa Dinh dưỡng;
    - Khoa An toàn thực phẩm;
    - Khoa Chẩn đoán hình ảnh;
    - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc;
    - Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức.
   4. Các đơn vị trực thuộc: 25 Trạm Y tế cấp xã.

Tin tức liên quan
...
ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẨY...

Xác định nhiệm vụ phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm...


...
GẶP MẶT TUYÊN DƯƠNG CÁC CHÁU LÀ CON...

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, chiều ngày 12/9/2023 Công Đoàn TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức gặp mặt...


...
TTYT HUYỆN HƯƠNG SƠN TÍCH CỰC...

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số. TTYT huyện Hương Sơn đã...


...
TTYT HƯƠNG SƠN PHẪU THUẬT THÀNH...

Thủng ruột do tăm nhọn hoặc do xương cá là bệnh ít gặp, cảnh báo cho những người ngậm tăm khi ngủ hoặc ăn thức ăn có...


...
CHÀO CỜ - GIAO BAN THÁNG 7 NĂM 2023

Chiều ngày 03/7/2023 TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức buổi "Chào cờ - Giao ban" tháng 7 năm 2023 ; lễ phát động ủng hộ...


...
TTYT HUYỆN HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC HỌP...

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023, hôm nay TTYT huyện tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện. Tham dự cuộc...


...
TTYT HUYỆN HƯƠNG SƠN ĐƯỢC TRAO TẶNG...

Với mong muốn được góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân tại một số địa phương còn khó khăn....


...
CHÀO CỜ - GIAO BAN THÁNG 6 NĂM 2023

Chiều ngày 01/6/2023 TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức buổi "Chào cờ - Giao ban" tháng 6 năm 2023 và chúc mừng các đồng...


...
TTYT HƯƠNG SƠN THỰC HIỆN CÁC GIẢI...

Trong những ngày qua, nắng nóng găy gắt đã xảy ra trên diện rộng, với nhiệt độ ngoài trời cao nhất phổ biến trên 40 độ...


...
GIAO LƯU, HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI...

Sáng ngày 19/5/2023 đoàn công tác TTYT huyện Hương Sơn do đ/c Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã có...  • TTYT huyện Hương Sơn
  • Tổ dân phố 2, Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 02393 875 446
  • Email: [email protected]
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: 257759
  • Số lượt truy cập hôm qua: 753
  • Đang online: 13

© 2020 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn