TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN HƯƠNG SƠN

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BỘ Y TẾ: 19009095
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH: 0965.341.616
TTYT HƯƠNG SƠN: 0965.151.616
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: 0948.758.789

TẤT CẢ VÌ SỨC KHỎE CỦA NHÂN DÂN

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

15/03/2024 10:02:48

Hòa chung với không khí của toàn huyện, toàn Ngành Y tế đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong Tháng 3 và Kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, vinh danh Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới. Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024. Hướng dẫn số 32-HD/BTGHU, ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KH/ĐU của Đảng ủy Trung tâm y tế huyện.

     Chiều ngày 14/3/2024, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đinh Lương Hào - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện (Trưởng đoàn công tác phụ trách Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện).

Toàn cảnh buổi Hội Nghị
Đ/c Nguyễn Viết Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết 

Hội nghị đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên chủ quan và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, thường xuyên, của tổ chức cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Đ/c Lê Nhật Thành - HUV, Bí Thư Đảng ủy phát biểu sơ kết đánh giá và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Trong thời gian tới Hội nghị đã đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể như sau:

 1. BCH Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)và nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6
 2. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các quy định của Đảng về nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện “3 xây, 3 Chống, 3 biết” của Ngành.
 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với những nội dung cơ bản, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao.
 4. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn nữa.
 5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực. Đồng thời, phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; nghiêm túc phê bình những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị.

Hội nghị cũng đã được lắng nghe 05 ý kiến tham luận của đại diện các Đảng viên trong Đảng bộ Trung tâm Y tế. Đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo của đ/c Đinh Lương Hào - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện (Trưởng đoàn công tác phụ trách Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện).

Đ/c Đinh Lương Hào - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng tại đây, Hội nghị đã biểu dương, vinh danh 01 tập thể và 04 cá nhân điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 

Giang Đinh - Hùng Nguyễn

Tin tức liên quan
...
CHÀO CỜ - GIAO BAN THÁNG 6 NĂM 2024

Chiều ngày 05/6/2024 TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức buổi "Chào cờ - Giao ban" tháng 6 năm 2024. Tham dự có đồng chí Lê...


...
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI ...

Sáng ngày 29/3/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định tổ chức lại Trung tâm Y tế trên cơ...


...
Trung tâm y tế huyện miền núi áp...

Thường xuyên cử các y, bác sỹ đi học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo lớn trong nước cùng với...


...
Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện...

Hòa chung với không khí của toàn huyện, toàn Ngành Y tế đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ...


...
CHÀO CỜ - GIAO BAN THÁNG 3 NĂM 2024

Chiều ngày 04/3/2024 TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức buổi "Chào cờ - Giao ban" tháng 3 năm 2024. Tham dự có đồng chí Lê...


...
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG TRỌNG TỔ...

Sáng nay, TTYT huyện Hương Sơn đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 -...


...
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - TÍCH CỰC...

Phòng Tài chính Kế toán – TTYT Hương Sơn, chúng tôi cam kết tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải...


...
CẤP CỨU THÀNH CÔNG BỆNH NHÂN BỊ SUY...

Vào lúc 15h30 ngày 15/1/2024 bệnh nhân Phan Xuân P - 76t ở Xóm 5, xã Sơn Lĩnh vào viện được chẩn đoán suy hô hấp/co...


...
CHƯƠNG TRÌNH " TẤT ẤM MÙA ĐÔNG"

Chiều ngày 10/1/2024, UB MTTQ huyện Hương Sơn đã tổ chức trao tặng “Tất ấm mùa đông” cho các bệnh nhân là hộ nghèo,...


...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023, TRIỂN...

Chiều ngày 04/01/2024 TTTY huyện Hương Sơn tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024... • TTYT huyện Hương Sơn
 • Tổ dân phố 2, Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 02393 875 446
 • Email: [email protected]
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: 371813
 • Số lượt truy cập hôm qua: 551
 • Đang online: 11

© 2020 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn